快捷搜索:

水调歌头(戊午九月,偕同官延庆阁过碧沚)

水调歌头(戊午玄月,偕同官延庆阁过碧沚)原文
重九先三日,领客上危楼。满城风雨都住,天亦相邀头。右手持杯满泛,左手持螯大年夜嚼,萸菊相互酬。徙倚阑干角,一笑与云浮。
望平畴,切切顷,稻粱收。江澄海晏无事。赢得小迟留。但恨流光抹电,借使年光光阴七十,只有六番秋。戏马台休问,破帽已飕飕。
水调歌头(戊午玄月,偕同官延庆阁过碧沚)拼音解读
zhòng jiǔ xiān sān rì ,lǐng kè shàng wēi lóu 。mǎn chéng fēng yǔ dōu zhù ,tiān yì xiàng yāo tóu 。yòu shǒu chí bēi mǎn fàn ,zuǒ shǒu chí áo dà jiáo ,yú jú hù xiàng chóu 。xǐ yǐ lán gàn jiǎo ,yī xiào yǔ yún fú 。
wàng píng chóu ,qiān wàn qǐng ,dào liáng shōu 。jiāng chéng hǎi yàn wú shì 。yíng dé xiǎo chí liú 。dàn hèn liú guāng mò diàn ,jiǎ shǐ nián huá qī shí ,zhī yǒu liù fān qiū 。xì mǎ tái xiū wèn ,pò mào yǐ sōu sōu 。
※提示:拼音为法度榜样天生,是以多音字的拼音可能不准确。

您可能还会对下面的文章感兴趣: